Leden

Lidmaatschap
Voor het lidmaatschap komen in aanmerking: mannen tot 40 jaar, sociaal of economisch gebonden aan Gemeente Epe en Heerde in ruime zin. Voor overige bepaling aangaande het lidmaatschap zie de statuten van de Nederlandsche Tafelronde. De vergadering van leden heeft ten allen het laatste woord aangaande toelating tot de Tafel.

Nieuwe leden
Ieder lid van de Tafel kan een kandidaat voor het lidmaatschap voordragen. Hij doet dit door tijdens een vergadering de naam en antecedenten van de kandidaat te presenteren aan het bestuur en de aanwezige leden. Het bestuur neemt de voordracht over en stelt de termijn vast waarbinnen de leden eventueel bezwaar kunnen aantekenen tegen de kandidatuur. Binnen deze termijn stelt het bestuur alle leden op de hoogte van de kandidatuur en de wijze waarop bezwaar kan worden ingebracht. Bezwaren die buiten de door het bestuur gestelde termijn vallen, worden geacht niet te zijn ingebracht. Een bezwaar hoeft niet vergezeld te gaan van argumenten. Wanneer tegen een kandidaat tenminste 1 bezwaar is ingebracht, neemt het bestuur de voordracht terug.

Huidige leden
Onderstaand is een overzicht te vinden van de huidige leden en hun functies binnen de tafel.


Jeroen (J) Beekman
placeholder
Ben (B) Gosschalk
Gosschalk jacob
Jacob (J) Gosschalk
Penningmeester
harmsen sven
Sven (S) Harmsen
Secretaris
Kalvenhaar Gertjan
Gertjan (G) Kalvenhaar
Leeuwis Niek
Niek (N) Leeuwis
logtenberg marc
Marc (M) Logtenberg
otto david
David (D) Otto
placeholder
Patrick (P) Timmer
Secretaris
schaftenaar arjan
Arjan (A) Schaftenaar
veldhuis emanuel
Emanuel (H.E.) Veldhuis
Voorzitter