Commissies


De leden van onze tafel zijn verdeeld in een aantal commissies. Te weten:

 1. Service commissie
 2. Achterban commissie
 3. Sport & Feestcommissie
 4. PRO / Fotograaf / website

 

SERVICE COMMISSIE

Doel  van de Service Commissie: Door middel van (ludieke / originele) acties geld inzamelen voor vastgestelde ‘goede doelen’.

De Service Commissie bepaalt:

 1. De goede doelen voor het lopende bestuursjaar.
 2. Aan welk goed doel / doelen wordt het  ingezamelde geld verdeeld?
 3. Dit gebeurt door de gekozen doelen met bijbehorende motivatie te presenteren aan de (overige)leden van de Ronde Tafel .

 

De Service Commissie voorzitter is verantwoordelijk voor:

  1. Het vaststellen van de gemaakte keuze(s) mbt goede doel(en);
  2. Het formuleren en vaststellen van de doelstellingen die betrekking hebben op het resultaat van de gekozen ‘goede doelen’;
  3. De doelstellingen presenteren (jaarplanning) aan de (overige) leden van de ronde tafel;
  4. Inzichtelijk maken:  wie is verantwoordelijk voor wat binnen de service commissie;
  5. Het motiveren en aan- / bijsturen van de Service Commissie leden;
  6. Het monitoren of de gestelde doelstellingen behaald worden;
  7. Het financieel beheer/budget + inning van de gelden van de service cie ism project verantwoordelijke ¹
  8. Elk kwartaal inplannen van een algemeen overleg met het bestuur van het lopende tafeljaar.

 

Elk Service Commissie lid  is verantwoordelijk voor:

In overleg met de Service Commissie voorzitter en overige leden van de Service Commissie wordt er bepaald welk lid welke taak krijgt toebedeeld:

 • Vijverhof –avond 4-daagse
 • Champagne halen
 • Kerstmarkt
 • Overige / nieuwe service actie – initiatief Service Commissie
  vb: kerstbomenverkoop / Cabrioscoop / thema feest et cetera…

 

ACHTERBAN COMMISSIE

Doel  van de Achterban Commissie:  Door de partners en (eventueel) kinderen te betrekken bij verschillende evenementen ontstaat er een betere interactie (lees: draagvlak en groepsvorming) tussen de tafelaars. Dit zorgt ervoor dat de Ronde Tafel Epe hechter wordt en constructiever met elkaar samenwerkt met als achterliggende gedachte de service projecten zo succesvol mogelijk te laten verlopen (lees: meer inkomsten voor de goede doelen)

De Achterban Commissie organiseert gedurende het lopende bestuursjaar:

 • Ladiesday
 • Sinterklaas
 • Running Dinner
 • Familiedag

 

De Achterban Commissie voorzitter is verantwoordelijk voor:

 • Vaststellen: wie is verantwoordelijk voor wat binnen de Achterban Commissie;
 • Het motiveren en aan- / bijsturen van de Achterban Commissie leden;
 • Het monitoren of de gestelde doelstellingen behaald worden;
 • Elk kwartaal inplannen van een algemeen overleg met het bestuur van het lopende tafeljaar.

 

Elk Service Commissie lid  is verantwoordelijk voor:

In overleg met de Achterban Commissie voorzitter en overige leden van de Achterban Commissie wordt er bepaald welk lid welke taak / taken krijgt toebedeeld:

 • Ladiesday
 • Sinterklaas
 • Running Dinner
 • Familiedag